หน้าหลัก | เงื่อนไขการสมัคสมาชิก

    คุณยอมรับว่าเป็นบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ

เว็บไซต์นี้ได้ทำการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่ทุกต้องแล้วห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดก่อนได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
โดยเด็ดขาด

คุณยอมรับว่าจะใช้เว็บนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเท่านั้นจะไม่นำ User name และ Password ไปให้บุคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรภายในหน่วยงาน

คุณยอมรับว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัคสมาชิกเป็นข้อมูลจริงไม่ได้นำข้อมูลของบุคลอื่นมาใช้ หากนำข้อมูลบุคลอื่นมาสมัคแล้วมีการตรวจสอบและเจ้าของข้อมูล ฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหาย คุณยินยอมที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

คุณยอมรับว่าจะใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจ หากมีการตรวจสอบผิดวัตถุประสงค์ยินยอมให้ Administrator ลบ ข้อมูล ของท่านออกจากระบบ

คุณยอมรับว่า Administrator มีสิทธิ์อ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความหรือเนื้อหาที่ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550

คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณถูกหวงห้ามทันที และอย่างถาวร (และผู้ให้บริการของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วย)หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน. คุณยินยอมให้ Administrator นี้มีสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร

คุณยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ และ administrator ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ

อีเมล์ จะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกและ password ของคุณเท่านั้น

ถ้าคุณคลิกสมัครสมาชิกที่ด้านล่างนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว.