องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
10 คน
เดือนนี้
469 คน
ปีนี้
469 คน
ผู้ชมทั้งหมด
40015 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

20/01/2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายสระหลวง-สันคุย หมู่ที่ 5 ต.บ้า??  5164501555.pdf

16/01/2020

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1  3524788597.pdf

16/01/2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562  7974146117.xls

13/01/2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563  7382483518.pdf

08/01/2020

ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด  4106107762.pdf

08/01/2020

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายสระหลวง-สันคุย หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโข  0556165723.pdf

13/12/2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  7348044253.pdf

13/12/2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  5187898255.xls

19/11/2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ  6707245913.pdf

15/11/2019

ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  4324469704.xls
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com