องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
8 คน
เดือนนี้
630 คน
ปีนี้
3726 คน
ผู้ชมทั้งหมด
43272 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 18/05/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
 ไฟล์แนบ  9800425807.pdf
อ่านต่อ... 09/04/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ไฟล์แนบ  3673400704.pdf
อ่านต่อ... 07/04/2020 รายงานแสดงผลการดำเนินงาบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ไตรมาสที่ 2
 ไฟล์แนบ  0728288544.pdf
อ่านต่อ... 12/03/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ไฟล์แนบ  1781015241.pdf
อ่านต่อ... 06/03/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ
 ไฟล์แนบ  4261078247.pdf
อ่านต่อ... 20/02/2020 รับโอนพนักงานครู อบต.หรือพนักงานครูประเภทอื่น
 ไฟล์แนบ  1299291843.jpg
อ่านต่อ... 18/02/2020 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ไฟล์แนบ  4006447974.pdf
อ่านต่อ... 14/02/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563
 ไฟล์แนบ  8966048005.pdf
อ่านต่อ... 13/01/2020 รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 ไฟล์แนบ  7916088048.pdf
อ่านต่อ... 07/01/2020 ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
 ไฟล์แนบ  7131649695.pdf
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com