องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
6 คน
เดือนนี้
670 คน
ปีนี้
7165 คน
ผู้ชมทั้งหมด
46711 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 27/10/2020 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 ไฟล์แนบ  8164529087.pdf
อ่านต่อ... 27/10/2020 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
 ไฟล์แนบ  5976382465.pdf
อ่านต่อ... 23/10/2020 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
 ไฟล์แนบ  5728543964.pdf
อ่านต่อ... 16/10/2020 รายงานแสดงผลการดำเนินงาบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ไตรมาสที่ 4
 ไฟล์แนบ  0735175757.pdf
อ่านต่อ... 16/10/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
 ไฟล์แนบ  1875156705.pdf
อ่านต่อ... 08/10/2020 ประชาสัมพันธ์รายานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 ไฟล์แนบ  ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างวินัย 2563.pdf
อ่านต่อ... 10/09/2020 ประชาสัมพันธ์รายชือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
 ไฟล์แนบ  3644455340.pdf
อ่านต่อ... 09/09/2020 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ
 ไฟล์แนบ  3559321406.pdf
อ่านต่อ... 19/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 04/08/2020 ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 ไฟล์แนบ  7262674865.pdf
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com