องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
10 คน
เดือนนี้
469 คน
ปีนี้
469 คน
ผู้ชมทั้งหมด
40015 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 13/01/2020 รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 ไฟล์แนบ  7916088048.pdf
อ่านต่อ... 07/01/2020 ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
 ไฟล์แนบ  7131649695.pdf
อ่านต่อ... 18/12/2019 ประกาศรับสมัครพนักงาน
 ไฟล์แนบ  1937061286.docx
อ่านต่อ... 13/12/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 ไฟล์แนบ  1568795860.pdf
อ่านต่อ... 15/11/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ไฟล์แนบ  6020083817.pdf
อ่านต่อ... 15/10/2019 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562
 ไฟล์แนบ  5483913944.pdf
อ่านต่อ... 15/10/2019 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 ไฟล์แนบ  9759673121.pdf
อ่านต่อ... 14/10/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
 ไฟล์แนบ  1103627208.xls
อ่านต่อ... 10/10/2019 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่แม่บท
 ไฟล์แนบ  6317304881.jpg
อ่านต่อ... 20/09/2019 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ไฟล์แนบ  8361264025.jpg
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com