องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
4 คน
เดือนนี้
763 คน
ปีนี้
1682 คน
ผู้ชมทั้งหมด
49505 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 15/02/2021 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
 ไฟล์แนบ  8800020536.pdf
อ่านต่อ... 26/01/2021 ประกาศรับโอน (ย้าย) ครูผู้ดูแลเด็ก (ปฐมวัย)
 ไฟล์แนบ  0170134823.jpg
อ่านต่อ... 26/01/2021 ประกาศรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา
 ไฟล์แนบ  9476675147.jpg
อ่านต่อ... 14/01/2021 ขอความอนุเคราะห์หอกระจ่ายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรไปเสียภาษีป้าย ภาษีค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำ
 ไฟล์แนบ  8396232955.pdf
อ่านต่อ... 13/01/2021 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ไฟล์แนบ  6898734755.pdf
อ่านต่อ... 09/12/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศ่จิกายน 2563
 ไฟล์แนบ  8059643157.pdf
อ่านต่อ... 30/11/2020 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 ไฟล์แนบ  5023914392.pdf
อ่านต่อ... 12/11/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ไฟล์แนบ  2948978688.pdf
อ่านต่อ... 27/10/2020 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 ไฟล์แนบ  8164529087.pdf
อ่านต่อ... 27/10/2020 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
 ไฟล์แนบ  5976382465.pdf
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com