องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
18 คน
เดือนนี้
429 คน
ปีนี้
5661 คน
ผู้ชมทั้งหมด
38090 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/10/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
 ไฟล์แนบ  1103627208.xls
อ่านต่อ... 10/10/2019 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่แม่บท
 ไฟล์แนบ  6317304881.jpg
อ่านต่อ... 19/09/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ไฟล์แนบ  7913792310.xls
อ่านต่อ... 29/08/2019 รายชื่อผู้พิการที่ได้รับเงินตกเบิกฯ
 ไฟล์แนบ  0403360171.jpg
อ่านต่อ... 19/08/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ไฟล์แนบ  1449497268.xls
อ่านต่อ... 02/08/2019 ขออนุญาตใช้สถานที่เเละขอความอนุเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่(ตกค้าง)ประจำปี 2562
 ไฟล์แนบ  9996376718.pdf
อ่านต่อ... 15/07/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ไฟล์แนบ  6900697268.xls
อ่านต่อ... 24/06/2019 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
 ไฟล์แนบ  6819386826.pdf
อ่านต่อ... 21/06/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 ไฟล์แนบ  0904832297.xls
อ่านต่อ... 20/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com