องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
24 คน
เดือนนี้
642 คน
ปีนี้
5672 คน
ผู้ชมทั้งหมด
45218 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/09/2020 ประชาสัมพันธ์รายชือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
 ไฟล์แนบ  3644455340.pdf
อ่านต่อ... 19/08/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 04/08/2020 ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 ไฟล์แนบ  7262674865.pdf
อ่านต่อ... 31/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ไฟล์แนบ  0757891158.pdf
อ่านต่อ... 17/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ
 ไฟล์แนบ  9768033805.pdf
อ่านต่อ... 10/07/2020 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 01/07/2020 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
 ไฟล์แนบ  3573595218.pdf
อ่านต่อ... 30/06/2020 การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติฯ BCP
 ไฟล์แนบ  8812222975.pdf
อ่านต่อ... 25/06/2020 แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 24/06/2020 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ไฟล์แนบ  8263570884.pdf
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com