องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
17 คน
เดือนนี้
351 คน
ปีนี้
659 คน
ผู้ชมทั้งหมด
33088 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 08/02/2019 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
 ไฟล์แนบ  4371062089.xls
อ่านต่อ... 10/01/2019 รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561
 ไฟล์แนบ  0691878929.xls
อ่านต่อ... 17/12/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 ไฟล์แนบ  8608744115.xls
อ่านต่อ... 20/11/2018 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้
 ไฟล์แนบ  0428215432.pdf
อ่านต่อ... 16/11/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 ไฟล์แนบ  3481634584.xls
อ่านต่อ... 31/10/2018 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561รอบเดือนตุลาคม
 ไฟล์แนบ  8629990582.pdf
อ่านต่อ... 31/10/2018 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ไฟล์แนบ  5136522580.pdf
อ่านต่อ... 29/10/2018 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  6258983391.pdf
อ่านต่อ... 29/10/2018 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  2620865380.pdf
อ่านต่อ... 26/10/2018 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
 ไฟล์แนบ  0065682373.pdf
อ่านต่อ...
[1] 2 3 4 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com