องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
4 คน
เดือนนี้
763 คน
ปีนี้
1682 คน
ผู้ชมทั้งหมด
49505 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ร้องเรียนร้องทุกข์
วันที่
ชื่อผู้ร้องเรียน *
เรื่องที่ร้องเรียน *
รายละเอียด *
โค้ด * เปลี่ยนโค้ดใหม่

กรุณานำโค้ดที่เห็น กรองในช่องว่าง (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
เงื่อนไขในการเขียนคำร้องเรียน
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง และเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่แสดงชื่อผู้ร้องเรียน
หากข้อร้องเรียนใดๆ ที่ดูแล้วไม่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ จะถูกการลบทันทีโดยจะไม่แจ้งล่วงหน้าร้องเรียนร้องทุกข์
- ยังไม่มีข้อมูล ร้องเรียนร้องทุกข์ -
วันที่เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่> >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com