องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
14 คน
เดือนนี้
508 คน
ปีนี้
1945 คน
ผู้ชมทั้งหมด
34374 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ร้องเรียนร้องทุกข์
วันที่
ชื่อผู้ร้องเรียน *
เรื่องที่ร้องเรียน *
รายละเอียด *
โค้ด * เปลี่ยนโค้ดใหม่

กรุณานำโค้ดที่เห็น กรองในช่องว่าง (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
เงื่อนไขในการเขียนคำร้องเรียน
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง และเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่แสดงชื่อผู้ร้องเรียน
หากข้อร้องเรียนใดๆ ที่ดูแล้วไม่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ จะถูกการลบทันทีโดยจะไม่แจ้งล่วงหน้าร้องเรียนร้องทุกข์
- ยังไม่มีข้อมูล ร้องเรียนร้องทุกข์ -
วันที่เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่> >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com