องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
14 คน
เดือนนี้
508 คน
ปีนี้
1945 คน
ผู้ชมทั้งหมด
34374 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป


 

 

สภาพทั่วไปของตำบล :เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก มีจำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,948 ครัวเรือน มีบึงใหญ่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ 

อาณาเขตตำบล :ทิศเหนือ ติดกับ อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย
               ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย   จำนวนประชากรของตำบล :จำนวนประชากรในเขต อบต. 9
,638 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,833 หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์ 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดคุ้งยาง

2.สวนหลวง ร. 9
3.บึงใหญ่

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ 9

ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220

 Tel / fax : 055 613604

www.bansuansao.org

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com