องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
3 คน
เดือนนี้
762 คน
ปีนี้
1681 คน
ผู้ชมทั้งหมด
49504 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป


 

 

สภาพทั่วไปของตำบล :เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก มีจำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,948 ครัวเรือน มีบึงใหญ่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ 

อาณาเขตตำบล :ทิศเหนือ ติดกับ อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย
               ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย   จำนวนประชากรของตำบล :จำนวนประชากรในเขต อบต. 9
,638 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,833 หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์ 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดคุ้งยาง

2.สวนหลวง ร. 9
3.บึงใหญ่

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ 9

ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220

 Tel / fax : 055 613604

www.bansuansao.org

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com