องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
8 คน
เดือนนี้
630 คน
ปีนี้
3726 คน
ผู้ชมทั้งหมด
43272 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนการศึกษาฯ


นางนรินทร์ สายสอน
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางจิราภรณ์ แก้วกำแพง
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวศิริรัตน์ จรแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจรรยา รุ่นแรก
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวณัฐวรรณา ภักดีอาษา
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวธารารัตน์ ละอองเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสุมลญา อินทร์กลอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนาภรณ์ เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวลำพึง ตุ้มศรี
ผู้ดูแลเด็กนางอังคณา ดีหนอ
ผู้ดูแลเด็ก


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com