องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เดือนนี้
424 คน
ปีนี้
7506 คน
ผู้ชมทั้งหมด
55329 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

กองการศึกษาฯ


นางนรินทร์ สายสอน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 086-3453180นางสาวศิริรัตน์ จรแจ่ม
ครู คศ.๑


นางสาวจรรยา รุ่นแรก
ครู คศ.๑นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวลำพึง ตุ้มศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางอังคณา ดีหนอ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสุมลญา อินทร์กลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวเกศินี แก้วนิล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)นางจิราภรณ์ แก้วกำแพง
จ้างเหมาบริการ


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com