องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
11 คน
เดือนนี้
374 คน
ปีนี้
828 คน
ผู้ชมทั้งหมด
27474 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนการศึกษาฯ


นางนรินทร์ สายสอน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯนางจิราภรณ์ แก้วกำแพง
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวศิริรัตน์ จรแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจรรยา รุ่นแรก
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวณัฐวรรณา ภักดีอาษา
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวธารารัตน์ ละอองเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสุมลญา อินทร์กลอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนาภรณ์ เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวลำพึง ตุ้มศรี
ผู้ดูแลเด็กนางอังคณา ดีหนอ
ผู้ดูแลเด็ก


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com