องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
3 คน
วันนี้
24 คน
เดือนนี้
642 คน
ปีนี้
5672 คน
ผู้ชมทั้งหมด
45218 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนสาธารณสุขฯ


นางวาสนา หนูสอน
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ- ว่าง -
สัตวแพทย์ ๒-๔/๕นางสาวปัทมา รักฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ


-ว่าง-
ผู้ช่วยสัตวแพทย์นายยุทธพงศ์ บัวงาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายสุรัตน์ จันทร์นิ่ม
คนงานประจำรถขยะนายประทวน จันทร์หอม
คนงานประจำรถขยะนายนพรักษ์ พระนิพนธ์
คนงานประจำรถขยะนางสาวจุฑามาศ มารอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com