องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
21 คน
เดือนนี้
928 คน
ปีนี้
9761 คน
ผู้ชมทั้งหมด
57584 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 01/12/2020 ประชาสัมพันธ์ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ไฟล์แนบ  3653358387.pdf
อ่านต่อ... 01/12/2020 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 ไฟล์แนบ  3015432952.pdf
อ่านต่อ... 30/11/2020 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 ไฟล์แนบ  5023914392.pdf
อ่านต่อ... 12/11/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ไฟล์แนบ  2948978688.pdf
อ่านต่อ... 10/11/2020 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ประจำปี 2564
 ไฟล์แนบ  2399124381.pdf
อ่านต่อ... 10/11/2020 บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ ประจำปี 2564
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 06/11/2020 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ไฟล์แนบ  3836727348.pdf
อ่านต่อ... 05/11/2020 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ไฟล์แนบ  6194918731.pdf
อ่านต่อ... 04/11/2020 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 ไฟล์แนบ  2265991722.pdf
อ่านต่อ... 03/11/2020 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของประชาชน ประจำปี 2563
 ไฟล์แนบ  0419633360.pdf
อ่านต่อ...
<< < 2 3 4 5 [6] 7 8 9 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com