องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
21 คน
เดือนนี้
928 คน
ปีนี้
9761 คน
ผู้ชมทั้งหมด
57584 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/01/2021 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บ้านสวน พ.ศ.๒๕๖๔
 ไฟล์แนบ  6879127294.pdf
อ่านต่อ... 25/01/2021 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยยยยยยยยธรรม ของ อบต.บ้านสวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 ไฟล์แนบ  0506598576.pdf
อ่านต่อ... 22/01/2021 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.บ้านสวน
 ไฟล์แนบ  9352187191.pdf
อ่านต่อ... 15/01/2021 รายงานแสดงผลการดำเนินงาบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ไตรมาสที่ 1
 ไฟล์แนบ  7932264671.pdf
อ่านต่อ... 14/01/2021 ขอความอนุเคราะห์หอกระจ่ายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรไปเสียภาษีป้าย ภาษีค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำ
 ไฟล์แนบ  8396232955.pdf
อ่านต่อ... 13/01/2021 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ไฟล์แนบ  6898734755.pdf
อ่านต่อ... 05/01/2021 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร
 ไฟล์แนบ  0089735180.jpg
อ่านต่อ... 09/12/2020 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศ่จิกายน 2563
 ไฟล์แนบ  8059643157.pdf
อ่านต่อ... 07/12/2020 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 ไฟล์แนบ  3769958770.pdf
อ่านต่อ... 07/12/2020 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านสวน (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 ไฟล์แนบ  8708221493.pdf
อ่านต่อ...
<< < 1 2 3 4 [5] 6 7 8 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com