องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เดือนนี้
606 คน
ปีนี้
8497 คน
ผู้ชมทั้งหมด
56320 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

21/01/2011

โครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ

 1951573382.doc

26/10/2010

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทอง ซอย 4หมู่ที่ 11 อ.เมือง  7139136828.doc


22/06/2010

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองแค หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุ  7405525035.doc


17/05/2010

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองแค หมู่ 4


17/05/2010

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

10/03/2010

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านสวน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้  4357763957.doc

09/10/2009

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552

 4161690612.doc

17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารประปาหอถังสูง บริเวณสถานีอนามัยบ้านคลองด่าน หมู่ที่ 5 ต.บ้  9713659296.doc

17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านสวน บริเวณแยกคลองด่าน หมู่ที  5516874370.doc


17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดบอน ซอย 5 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมื  6663993737.doc

<< < 36 37 38 39 [40]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com