องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
14 คน
เดือนนี้
508 คน
ปีนี้
1945 คน
ผู้ชมทั้งหมด
34374 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

19/10/2018

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล??  2883791404.pdf

19/10/2018

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่สอร้างถนนดินลูกรัง สายแยกวัดจันทร์ ซอย 7 หมู่ที่ 13  8688405103.pdf

19/10/2018

ประกาศแผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองด่าน ซอย 6 หมู่ที่ 5  8064835052.pdf

15/10/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561  5351431976.xls

11/10/2018

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 6  8342101164.pdf

10/10/2018

ราคากลาอาคารเอนกประสงค์บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน  0594031352.pdf

10/10/2018

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเหมืองลึก หมู่ที่ 12 ต.บ้านสวน  1937275522.pdf

09/10/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองลึก หมู่ที่ 12  6963890904.pdf

01/10/2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุ?  4485913811.pdf

28/09/2018

ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  9840675979.jpg
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com