องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เดือนนี้
313 คน
ปีนี้
5017 คน
ผู้ชมทั้งหมด
31663 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 24/01/2018 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
 ไฟล์แนบ  2043303792.pdf
อ่านต่อ... 13/01/2018 โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  5476081776.jpg
อ่านต่อ... 10/01/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 ไฟล์แนบ  3255800867.xls
อ่านต่อ... 04/01/2018 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ อบต.บ้านสวน
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 03/01/2018 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต
 ไฟล์แนบ  7376034084.jpg
อ่านต่อ... 12/12/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 ไฟล์แนบ  5718684567.xls
อ่านต่อ... 10/11/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 ไฟล์แนบ  0380040246.xls
อ่านต่อ... 27/10/2017 งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปี 2560
 ไฟล์แนบ  9924136253.xls
อ่านต่อ... 27/10/2017 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 ไฟล์แนบ  8901513867.xlsx
อ่านต่อ... 13/10/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
 ไฟล์แนบ  9820442729.xls
อ่านต่อ...
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com