องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
482 คน
ปีนี้
4509 คน
ผู้ชมทั้งหมด
36938 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 16/11/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 ไฟล์แนบ  3481634584.xls
อ่านต่อ... 31/10/2018 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561รอบเดือนตุลาคม
 ไฟล์แนบ  8629990582.pdf
อ่านต่อ... 31/10/2018 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ไฟล์แนบ  5136522580.pdf
อ่านต่อ... 29/10/2018 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  6258983391.pdf
อ่านต่อ... 29/10/2018 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  2620865380.pdf
อ่านต่อ... 26/10/2018 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
 ไฟล์แนบ  0065682373.pdf
อ่านต่อ... 24/10/2018 รายงานการเบิกจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  8172803004.pdf
อ่านต่อ... 22/10/2018 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  3479126149.pdf
อ่านต่อ... 18/10/2018 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  7509649845.doc
อ่านต่อ... 17/10/2018 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  4143461932.doc
อ่านต่อ...
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com