องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน








ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
271 คน
ปีนี้
1126 คน
ผู้ชมทั้งหมด
27772 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์



 01/11/2016 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...



 31/10/2016 รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...



 24/10/2016 งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2559
 ไฟล์แนบ  1007304404.xls
อ่านต่อ...



 24/10/2016 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559
 ไฟล์แนบ  2000969386.xlsx
อ่านต่อ...



 27/09/2016 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
 ไฟล์แนบ  0772151310.pdf
อ่านต่อ...



 27/09/2016 สำรวจความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...



 27/09/2016 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559
 ไฟล์แนบ  8118567098.docx
อ่านต่อ...



 19/09/2016 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...



 14/09/2016 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 ไฟล์แนบ  7568947421.pdf
อ่านต่อ...



 12/09/2016 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 ไฟล์แนบ  2962207614.xls
อ่านต่อ...
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>



  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com