องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
6 คน
เดือนนี้
606 คน
ปีนี้
8497 คน
ผู้ชมทั้งหมด
56320 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ประมวลภาพกิจกรรม 00/00/0000  โครงการปลูก ปล่อย ปั่น เฉลิมพระเกียรตืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช เนื่องในโอ 00/00/0000  การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 00/00/0000  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน นำทีมคณะออกประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 00/00/0000  นายก แบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน นำทีมคณะจัดทำแผนออกทำประชาคมหมู่บ้า? 00/00/0000  การปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดี เป็นประจำทุกเช้าหน้าเสาธง 00/00/0000  การปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดี เป็นประจำทุกเช้าหน้าเสาธง 00/00/0000  กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 00/00/0000  นายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนนำทีมคณะจัดทำแผนออกประชาคมหมู่บ้านเพื? 00/00/0000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน โดยการนำของท่านนายก อบต. จัดทำประชาคมหมู่บ้าน และสาธิตการผล? 00/00/0000  การจัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำประชาคมหมู่บ้าน รับฟังความเห็นแล??
<< < 1 2 3 [4] 5 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com