องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
14 คน
เดือนนี้
508 คน
ปีนี้
1945 คน
ผู้ชมทั้งหมด
34374 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

26/12/2018

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไผ่ขวาง ซอย 1 หมู่ที่  5390905258.pdf

17/12/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  7003823475.xls

30/11/2018

ประกาศผู้ชนะอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561  1603577833.pdf

19/11/2018

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองปลายนา หมู่ที่ 10  2641888165.pdf

15/11/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  6574896503.xls

08/11/2018

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองด่าน ม.5 ต.บ้านสวน  5168619913.pdf

05/11/2018

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  8644346764.pdf

24/10/2018

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 ต.บ้านสวน  9294358897.pdf

19/10/2018

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านไผ่ขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 8  0401817192.pdf

19/10/2018

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองด่าน ซอย 4 หมู่?  5344085642.pdf
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com