องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
7 คน
เดือนนี้
296 คน
ปีนี้
4162 คน
ผู้ชมทั้งหมด
30808 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

12/02/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  6967500460.xls

07/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสำนักงานปศุสัตว์?  4043180231.pdf

02/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายคลองแค ซอย 3 หมู่ที่ 3  3735256838.pdf

29/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร กล่ำยิ้ม หมู??  5343875889.pdf

29/01/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ถึงบ้านนางส้?  6795560905.pdf

26/01/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราางระบายน้ำ คสล.สายคลองแค ซอย 3 หมู่ 3  6886827985.pdf

22/01/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพร กล่ำยิ้ม หมู่ที่ 13  3764423814.pdf

10/01/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560  6152630572.xls

08/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน  6077762310.pdf

08/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน  1992201556.pdf
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com