องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เดือนนี้
313 คน
ปีนี้
5017 คน
ผู้ชมทั้งหมด
31663 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

26/03/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองด่าน ซอย 7 หมู่ที่ 5  0582578088.pdf

23/03/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองไก่เตี้ย หมู่ที่ 9  6535097377.pdf

14/03/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่ขวาง ซอย 2 หมู่ที่ 8  4249342876.pdf

13/03/2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่ขวาง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ต.บ้านสวน  1335545279.pdf

13/03/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  7522082762.xls

21/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.52-009 ส  6838384154.pdf

14/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.52-006 สายคันคลองหนองต  3119800811.pdf

12/02/2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  6967500460.xls

07/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสำนักงานปศุสัตว์?  4043180231.pdf

02/02/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายคลองแค ซอย 3 หมู่ที่ 3  3735256838.pdf
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com