องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เดือนนี้
606 คน
ปีนี้
8497 คน
ผู้ชมทั้งหมด
56320 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 30/04/2021 จดหมายข่าว
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 28/04/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ
 ไฟล์แนบ  3554891135.pdf
อ่านต่อ... 19/04/2021 รายงานการใช้จ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
 ไฟล์แนบ  3917055299.pdf
อ่านต่อ... 19/04/2021 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
 ไฟล์แนบ  8924424807.pdf
อ่านต่อ... 19/04/2021 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
 ไฟล์แนบ  6840485008.pdf
อ่านต่อ... 19/04/2021 รายงานแสดงผลการดำเนินงาบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
 ไฟล์แนบ  3121231938.pdf
อ่านต่อ... 05/04/2021 รายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค.64)
 ไฟล์แนบ  1700772457.pdf
อ่านต่อ... 01/04/2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ไฟล์แนบ  8860194815.pdf
อ่านต่อ... 01/04/2021 ประชาสัมพันธ์รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ไฟล์แนบ  7347758609.pdf
อ่านต่อ... 01/04/2021 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 ไฟล์แนบ  6224417820.pdf
อ่านต่อ...
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com