องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
22 คน
เดือนนี้
482 คน
ปีนี้
4509 คน
ผู้ชมทั้งหมด
36938 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 08/01/2019 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 ไฟล์แนบ  9653609356.docx
อ่านต่อ... 28/12/2018 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 ไฟล์แนบ  1915364975.docx
อ่านต่อ... 28/12/2018 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ไฟล์แนบ  6262282284.docx
อ่านต่อ... 17/12/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 ไฟล์แนบ  8608744115.xls
อ่านต่อ... 04/12/2018 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  0268836214.jpg
อ่านต่อ... 27/11/2018 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านสวน สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561
 ไฟล์แนบ  6548039978.doc
อ่านต่อ... 22/11/2018 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
 ไฟล์แนบ  8839014523.pdf
อ่านต่อ... 22/11/2018 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปรามการทุจริต ประจำปี 2562
 ไฟล์แนบ  0361372599.doc
อ่านต่อ... 22/11/2018 คู่มือการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ไฟล์แนบ  0512664100.docx
อ่านต่อ... 20/11/2018 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้
 ไฟล์แนบ  0428215432.pdf
อ่านต่อ...
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com