องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
17 คน
เดือนนี้
351 คน
ปีนี้
659 คน
ผู้ชมทั้งหมด
33088 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 18/06/2018 ประกาศรับโอน (ย้าย)
 ไฟล์แนบ  7138868426.pdf
อ่านต่อ... 13/06/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 ไฟล์แนบ  0684279194.xls
อ่านต่อ... 16/05/2018 โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงโค การผสมเทียมโค
 ไฟล์แนบ  4585591756.jpg
อ่านต่อ... 15/05/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
 ไฟล์แนบ  2130493498.xls
อ่านต่อ... 14/05/2018 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงโค การผสมเทียมโค
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 30/04/2018 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560
 ไฟล์แนบ  8118567098.docx
อ่านต่อ... 30/04/2018 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
 ไฟล์แนบ  5756541341.doc
อ่านต่อ... 30/04/2018 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน (รอบเดือนเมษายน)2561
 ไฟล์แนบ  9505313227.pdf
อ่านต่อ... 30/04/2018 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน เดือนเมษายน
 ไฟล์แนบ  9012261807.pdf
อ่านต่อ... 19/04/2018 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ไฟล์แนบ  8194695740.xls
อ่านต่อ...
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com