องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
13 คน
เดือนนี้
500 คน
ปีนี้
3274 คน
ผู้ชมทั้งหมด
35703 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

06/03/2014

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่1 , หมู่ท  7433965356.docx


24/02/2014

ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E1/2557  8374452559.pdf

27/01/2014

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายวัดบอน - บ้านคลองด่าน(ช่วงบ้านคลองตะเคียน  3358106104.docx


13/12/2013

ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 2276708054.doc

14/11/2013

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย  6828693848.doc

07/11/2013

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง , โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,โครงการก่อสร้างรางระ  6051558400.doc


25/10/2013

ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองปลายนา-บ้านสวน , โครงการซ  8714702587.docx


16/08/2013

ประกาศ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่2/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

 9304382866.docx

07/08/2013

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เ  7867772577.doc


07/08/2013

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 สายแยกคลองแคน้อย ต.บ้านสวน อ.เมือง  8601250612.doc
<< < 24 25 26 27 [28] 29 30 31 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com