องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
10 คน
เดือนนี้
328 คน
ปีนี้
5585 คน
ผู้ชมทั้งหมด
32231 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

26/10/2010

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทอง ซอย 4หมู่ที่ 11 อ.เมือง  7139136828.doc


22/06/2010

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองแค หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุ  7405525035.doc


17/05/2010

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองแค หมู่ 4


17/05/2010

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

10/03/2010

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านสวน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้  4357763957.doc

09/10/2009

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552

 4161690612.doc

17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารประปาหอถังสูง บริเวณสถานีอนามัยบ้านคลองด่าน หมู่ที่ 5 ต.บ้  9713659296.doc

17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านสวน บริเวณแยกคลองด่าน หมู่ที  5516874370.doc


17/09/2009

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดบอน ซอย 5 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมื  6663993737.doc

<< < 23 24 25 26 [27]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com