องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
9 คน
เดือนนี้
439 คน
ปีนี้
1269 คน
ผู้ชมทั้งหมด
33698 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

07/08/2013

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เ  7867772577.doc


07/08/2013

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 สายแยกคลองแคน้อย ต.บ้านสวน อ.เมือง  8601250612.doc

07/08/2013

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขทึ่ 2/2556 (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย)

 8270367684.docx

05/07/2013

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จำ<  0371928802.docx


01/07/2013

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ<  0489343047.docx


14/06/2013

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 6328826575.docx

11/04/2013

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และคำบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนดินลูก  9429678408.doc


11/04/2013

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  9756365111.doc

23/08/2012

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรับปรุงถนนดินลูกรัง และ ติดตั้ง  6213087327.docx


08/08/2012

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดคลองตะเคียน หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เ  7311232398.doc

<< < 23 24 25 26 [27] 28 29 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com