องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
10 คน
เดือนนี้
328 คน
ปีนี้
5585 คน
ผู้ชมทั้งหมด
32231 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

11/04/2013

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  9756365111.doc

23/08/2012

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรับปรุงถนนดินลูกรัง และ ติดตั้ง  6213087327.docx


08/08/2012

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดคลองตะเคียน หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เ  7311232398.doc


11/06/2012

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองตะเคียน หมู่  0971851017.docx


11/06/2012

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองป่ามะค่า หมู่ 13 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย  0577321877.docx

01/03/2012

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหนองคิง หมู่ที่ 11 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

 6481353719.doc

16/12/2011

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  5 โครงการ

 9526850996.doc

26/08/2011

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

 9017079813.doc

22/06/2011

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จำนวน 5 โครงการ

 7528958730.doc

21/01/2011

โครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ

 1951573382.doc
<< < 22 23 24 25 [26] 27 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com