องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
359 คน
ปีนี้
3243 คน
ผู้ชมทั้งหมด
29889 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

22/08/2014

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 ต.บ้  7446211389.doc


22/08/2014

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 9 ต.บ้า  0194594826.doc

22/08/2014

ประกาศสอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1,335 ลูกบาศก์เมตร แยกออกเป็นสายทาง 33 สาย  0088381386.doc

15/08/2014

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จำ  9778774664.docx


29/07/2014

ประกาศ อบต.บ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 ตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ.สุ  2436497667.doc

29/07/2014

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุ  6988938826.doc

29/07/2014

ประกาศ อบต.บ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุ  1874844640.doc

17/07/2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล  2239702466.doc


27/06/2014

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 0360188931.pdf

13/06/2014

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 6155753112.doc
<< < 17 18 19 20 [21] 22 23 24 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com