องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
271 คน
ปีนี้
1126 คน
ผู้ชมทั้งหมด
27772 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง

20/03/2014

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 9,หมู  6317258450.docx


06/03/2014

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่1 , หมู่ท  7433965356.docx


24/02/2014

ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E1/2557  8374452559.pdf

27/01/2014

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายวัดบอน - บ้านคลองด่าน(ช่วงบ้านคลองตะเคียน  3358106104.docx


13/12/2013

ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 2276708054.doc

14/11/2013

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย  6828693848.doc

07/11/2013

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง , โครงการก่อสร้างถนน คสล. ,โครงการก่อสร้างรางระ  6051558400.doc


25/10/2013

ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองปลายนา-บ้านสวน , โครงการซ  8714702587.docx


16/08/2013

ประกาศ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่2/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

 9304382866.docx

07/08/2013

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เ  7867772577.doc

<< < 17 18 19 20 [21] 22 23 24 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com