องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เดือนนี้
364 คน
ปีนี้
2248 คน
ผู้ชมทั้งหมด
28894 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/11/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 ไฟล์แนบ  0380040246.xls
อ่านต่อ... 27/10/2017 งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปี 2560
 ไฟล์แนบ  9924136253.xls
อ่านต่อ... 27/10/2017 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 ไฟล์แนบ  8901513867.xlsx
อ่านต่อ... 13/10/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
 ไฟล์แนบ  9820442729.xls
อ่านต่อ... 19/09/2017 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
 ไฟล์แนบ  5249521827.jpg
อ่านต่อ... 12/09/2017 รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 ไฟล์แนบ  3319696960.xls
อ่านต่อ... 10/08/2017 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 ไฟล์แนบ  2855681864.xls
อ่านต่อ... 14/07/2017 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
 ไฟล์แนบ  0391752586.xls
อ่านต่อ... 21/06/2017 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 08/06/2017 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 ไฟล์แนบ  1389040813.xls
อ่านต่อ...
<< < 1 [2] 3 4 5 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com