องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
17 คน
เดือนนี้
351 คน
ปีนี้
659 คน
ผู้ชมทั้งหมด
33088 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 26/12/2011 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานติดตามแผนพัฒนา 3 ปี (ปี พ.ศ.2554)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 25/11/2011 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 06/10/2011 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 23/08/2011 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 15/08/2011 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
 ไฟล์แนบ  2191303525.xls
อ่านต่อ... 21/02/2011 ประชาสัมพันธ์รับบรรจุโอน(ย้าย)พนักส่วนตำบล
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 18/01/2011 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ไฟล์แนบ  9952910952.docx
อ่านต่อ... 03/01/2011 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 20/12/2010 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ประจำปี 2553)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 14/12/2010 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศกำหนดวันสอบ
 ไฟล์แนบ  7493150393.doc
อ่านต่อ...
<< < 15 16 17 18 [19] 20 > >>  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com