องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
359 คน
ปีนี้
3243 คน
ผู้ชมทั้งหมด
29889 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ 20/12/2010 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ประจำปี 2553)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 14/12/2010 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประกาศกำหนดวันสอบ
 ไฟล์แนบ  7493150393.doc
อ่านต่อ... 11/11/2010 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บ้านสวน ประจำปี 2554
 ไฟล์แนบ  3418991909.doc
อ่านต่อ... 13/10/2010 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 14/09/2010 ประชาสัมพันธ์ บรรจุ/รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 05/07/2010 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 22/02/2010 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 28/01/2010 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ... 28/01/2010 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2552
 ไฟล์แนบ -
อ่านต่อ...
<< < 13 14 15 16 [17]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com